Onze vaktitels

 

Aeneas Media is uitgever van de volgende vaktitels:

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform zijn twee vaktitels, Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad. Beide verschijnen 4x per jaar. Daarnaast biedt het platform een uitgebreide website, met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen. En verschijnt er tweewekelijks een nieuwsbrief met interessante informatie. In het online archief kunnen alle uitgaven vanaf 1970 worden bekeken, doorzocht en gedownload. >>


Cement is al meer dan 60 jaar hét platform van en voor constructief ontwerpers en constructeurs in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw als het gaat over bouwen met beton. Cement heeft een wekelijkse nieuwsbrief, het vakblad verschijnt 8x per jaar. In het online archief kunnen alle jaargangen sinds 1949, evenals enkele CUR-Aanbevelingen worden bekeken, doorzocht en gedownload. >>Energie+ is hét kennisplatform over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de komende jaren. De dossiers productie, regelgeving, financiering, organisatie en communicatie staan hierbij centraal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die betrokken zijn bij de omschakeling naar een lokale en duurzame energievoorziening. >>Renda is het netwerk dat jou helpt om duurzamer, innovatiever en beter te investeren in bestaande bouw. Renda gaat over renovatie en transformatie. Door deze duidelijke focus staat het netwerk heel dicht bij de kennisbehoefte van haar leden en partners. Dat gebeurt langs de lijnen van kennismaken, kennis delen en samen kennis ontwikkelen. Om dit tot stand te brengen, wordt het netwerk van enthousiaste vakmensen uit diverse partijen in de branche multimediaal ondersteund. Renda is een landelijk netwerk met een scherp oog voor de regio. >>De vakgebieden Wonen en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening groeien de komende jaren steeds verder naar elkaar toe. De ruimtelijke inrichting van stad en regio zijn diep verbonden met de hele maatschappij en economie. De meest urgente thema´s waarover professionals zich de komende jaren buigen zijn Energietransitie, Wonen, Land- en tuinbouw, Economie en Mobiliteit. >>Toets is een vakblad over ontwikkelingen op het gebied van milieueffectrapportage. Centraal staan de theorie en praktijk van onderzoek ter voorbereiding op besluitvorming over grote projecten en plannen: van plan-MER tot luchtkwaliteitstoets, van project-MER tot natuurtoets. Toets heeft een tweewekelijkse nieuwsbrief en verschijnt 4x per jaar als vakblad. >>

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.