De rol van Aeneas Media

Aeneas Media faciliteert kennisuitwisseling in vaknetwerken. Dat doet zij met boeken en vakbladen, maar ook online, met video en met kennisbijeenkomsten. Aeneas Media is gevestigd in 's-Hertogenbosch en richt zich op de vakgebieden Bestaande Bouw, Betontechnologie en Constructie, Duurzaam Gebouwde Omgeving, Duurzame Energie en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wat kan Aeneas Media voor u als auteur/opdrachtgever betekenen?

Aeneas Media maakt de volgende afweging:

 • Past het werk in het fonds?
 • Is het werk van voldoende inhoudelijke kwaliteit?
 • Is het werk rendabel uit te geven?

Als dit alle drie het geval is, willen wij uw publicatie graag uitgeven. Mocht dit niet zo zijn, dan kijken we samen met u naar een oplossing. Onze opdracht is om op een rendabele wijze te zorgen voor een zo breed mogelijke verspreiding van de inhoud onder de doelgroep. Daarnaast levert de publicatie bij succes niet alleen voor ons, maar ook voor u geld op.

Wij komen het best tot ons recht als wij de volledige mix kunnen inzetten. Gebruik onze deskundigheid en laat ons:

 • het exploitatiemodel en de verkoopprijs vaststellen;
 • de eind- en/of beeldredactie doen;
 • de vorm, vormgeving en indien van toepassing de oplage bepalen;
 • de volledige productie, zowel in print als online regelen;
 • alle marketingactiviteiten uitvoeren (print, online, social media, event);
 • de zorg voor verkoop, distributie, voorraadbeheer, facturatie en incasso op ons nemen.

 

In ruil daarvoor vragen wij de exclusieve licentie om het werk te publiceren, in print en online. Dat betekent onder meer dat wij herkenbaar zijn als uitgever en dat het werk niet elders openbaar gemaakt wordt zonder onze toestemming. U behoudt uiteraard de auteursrechten en blijft als auteur verantwoordelijk voor de inhoud.

 

Dit alles doen we natuurlijk in nauw overleg met u, zodat we er samen een succes van maken.

 

Hopelijk spreekt dit u aan. Het kan ook zijn dat u liever zelf aan de slag gaat met uw publicatie. In dat geval kunnen wij de rol van distributeur op ons nemen.

Aeneas Media als distributeur

Hierbij stellen wij ons de volgende vragen:

 • Past het werk in het fonds?
 • Is het werk van voldoende inhoudelijke kwaliteit?

Is dit het geval, dan kunnen wij het werk distribueren. U betaalt ons voor de geleverde diensten en wij nemen geen risico.

Wat doet Aeneas Media bij een distributieovereenkomst?

 • Wij nemen de publicatie op in onze webshops;
 • Wij verwerken de bestellingen, sturen de factuur en zorgen voor het incasseren;
 • Wij zorgen voor verzending en/of digitale toegang.

Wanneer het om een boek gaat:

 • levert u ons de boeken die wij op voorraad leggen;
 • verzorgen wij voorraadbeheer, handling, verpakking, verzending en porto.

 

Ieder kwartaal sturen wij u een afrekening. Onze diensten brengen wij in rekening aan de hand van een basisbedrag en een vast bedrag per exemplaar of order.

Neem direct contact op

Interesse in samenwerking met Aeneas Media of op zoek naar meer informatie, neem direct contact op met Æbele Kluwer.

Æbele Kluwer

Tel. 073-2051011

Stuur een bericht.

Aeneas Media is een uitgave van Aeneas.
© 2018 aeneas.nl - alle rechten voorbehouden.